Dostęp do informacji publicznej - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KRP Warszawa VI, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na adres Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, listem tradycyjnym lub elektronicznym.
 
Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
 
ul. Jagiellońska 51
03-301 Warszawa
e-mail:oficer.prasowy.krp6@ksp.policja.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
 

 Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Metryczka

Data publikacji : 25.02.2015
Data modyfikacji : 12.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Brodowska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Brodowska
Osoba modyfikująca informację:
Irmina Sulich
do góry