Oświadczenia majątkowe - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI znajdą Państwo na stronie BIP Komendy Stołecznej Policji.

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Białołęka (za 2021 r.)

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Targówek (za 2021 r.)

Metryczka

Data wytworzenia : 01.03.2022
Data publikacji : 01.03.2022
Data modyfikacji : 19.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom. Paulina Onyszko
Osoba udostępniająca informację:
kom. Paulina Onyszko
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Onyszko
do góry