Oświadczenia majątkowe - Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

 

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI znajdą Państwo na stronie BIP Komendy Stołecznej Policji.

Metryczka

Data publikacji 25.03.2016
Data modyfikacji 24.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Rejonowa Policji - Warszawa VI
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. sztab. Paulina Onyszko
Osoba udostępniająca informację:
sierż. sztab. Paulina Onyszko
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Onyszko
do góry